Groep 4

Wie zijn wij?
Wij zijn groep 4 van de St. Adalbertusschool. Onze groep bestaat uit 7 meisjes en 15 jongens.

Juf Karin werkt op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag. Juf Maaike werkt in onze groep op woensdag. Op maandag en dinsdag werkt ze in groep 1-2 A.

Wat doen wij in de groep?
In groep 4 werken we voor het eerst uit een taal- en spellingboek. We leren veel over woordenschat, tegenstellingen en zinsbouw. Ook hebben we taalactiviteiten. Daarbij mogen we uit verschillende activiteiten kiezen en werken we meestal samen aan de opdracht. 
Met rekenen leren we dit jaar iets heel nieuws : de tafels. Niet alleen de tafelrijtjes, maar ook leren we wat een keer- som nou eigenlijk is.
In november starten we met begrijpend lezen als apart vak, want natuurlijk zijn we tijdens technisch lezen ook al bezig met begrijpend lezen. Met technisch lezen werken we met een leesmaatje op ons eigen niveau.
We hebben gym op dinsdag met meester Damian, de vakleerkracht en op donderdag met juf Karin. 
Op woensdag hebben we van juf Maaike muziek en levensbeschouwing en dat vinden we heel leuk.
Met schrijven leren we in groep 4 de hoofdletters en natuurlijk ook wanneer je een hoofdletter gebruikt en dat is best nog wel lastig.

We knutselen en tekenen ook heel graag. We hebben in verband met de Kinderboekenweek. Eerst een boek gelezen dat heet “Bot en Botje “en daarna hebben we op het digibord een 3D skelet gezien en besproken. Toen hebben we ieder een eigen skelet getekend en geknutseld met wattenstokjes, rietjes en wol. Dat is heel leuk geworden! Tot slot hebben we ook iedere week Engels, Wereldoriëntatie en Verkeer.

In de loop van dit jaar gaan we werken met dagtaken en 2 dagen taken. Waardoor we nog beter leren zelfstandig te werken, omdat je dan zelf kunt  kiezen met welk onderdeel van de taak je wilt beginnen.

We zijn ook gestart met de Kanjertraining, waarbij we onder andere leren dat je goed bent zoals je bent, dat iedereen anders is,  maar ook dat je eigen baas bent. Ook leren we elkaar te vertrouwen, waardoor je je veilig voelt in de groep en wederzijds respect. Dit bespreken en oefenen we o.a. door oefeningen, spelletjes en het verhaal van Max en het Dorp.

Ook maken we natuurlijk wel eens een uitstapje of hebben we iets speciaals, zoals bezoek in de klas van de Brandweer en het Nationale schoolontbijt.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl