Schoolgids

In de schoolgids worden onder andere de identiteit, visie en onderwijsmethode van de school besproken. Daarnaast rapporteert de school over de bereikte resultaten, de voorzieningen voor kinderen met specifieke behoeften, informatie over de samenstelling van groepen en team en bevat de gids informatie over de samenwerking tussen ouders en school. De school kan daar in overleg met de medezeggenschapsraad onderwerpen aan toevoegen. De schoolgids wordt ook als praktische vraagbaak gebruikt worden, voor adressen, regelingen, kosten, tijden etc.

Jaarlijks verschijnt ook het jaarboekje. Hierin vindt u een aantal aanvullingen op de schoolgids met betrekking tot het lopende schooljaar.

1718_Sint_Adalbertus_schoolgids.pdf

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl