Zorgplan

Het zorgplan is een kwaliteitsdocument, waarbij het verbeteren van die kwaliteit het belangrijkste doel is. Het plan geeft aan hoe de zorgstructuur is ingericht, zodat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In het zorgplan staat ook welke protocollen, procedures en afspraken wij met elkaar hebben gemaakt. Het zorgplan is een verantwoordingsdocument naar de overheid. Het zorgplan moet voldoen aan een aantal eisen, vastgelegd in de Wet Primair Onderwijs.

Zorgplan 2014-2016

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl