Onze school

De Sint Adalbertusschool is een enthousiaste, betrokken en bevlogen school. Wij willen de kinderen een solide basis geven, waar vertrouwen, geloof in jezelf en je eigen kunnen belangrijke pijlers zijn. Wij realiseren ons dat ieder kind uniek is; daarom houden wij in ons onderwijs rekening met de verschillen tussen kinderen. Wij stimuleren kinderen door hen op niveau uit te dagen en bieden de structuur en rust die ze nodig hebben.

Onderwijsaanbod

Ons team kent vele specialisaties, zoals lees- en taalonderwijs, cultuureducatie, meerbegaafdheid, gedrag en ICT. Ook geven wij Engelse lessen aan alle kinderen vanaf groep 1, organiseren we schoolbrede projecten en werken we met ateliers. Dit zijn verschillende workshops (koken, drama, dans, breien en vele andere creatieve activiteiten) waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven.

Sinds 2009 hebben wij een fris, nieuw en ruim gebouw waarin de kinderen optimaal tot ontwikkeling komen. Binnen de school is een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar, zowel op pedagogisch, didactisch als organisatorisch gebied. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid onder de kinderen. In elke klas worden in het begin van het jaar afspraken met elkaar gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde gedragscode. Daarnaast werken we met de methode 'Kinderen en hun sociale talenten', waarbij sociale kennis, vaardigheden en houding centraal staan. In groep 7 en 8 doen we mee aan met het project mediamasters. Hierbij worden de kinderen gewezen op de voor- en nadelen van (sociale) media.

Naast vakken als rekenen en taal verzorgen wij ook interactieve geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en technieklessen. Mede vanwege de digiborden en de computerruimtes is het mogelijk om kinderen zelfontdekkend te laten werken. Leren door zelf te doen!

Betrokkenheid en zelfstandigheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zeggenschap hebben over hun eigen leerontwikkeling. We betrekken het kind bij het leren door bijvoorbeeld het gebruik van dag- en weektaken. Zo leert het kind zelfstandig te kiezen en zijn schooltijd handig in te delen. Ook bij thema's rondom wereldoriëntatie, nemen wij de inbreng van het kind serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat als kinderen echt betrokken worden bij hun ontwikkeling, zij gemotiveerd zijn om te leren.

Schooltijden

Sinds het schooljaar 2020-2021 hebben we een continurooster. 

Voor de groepen 1 t/m 3:

ma, di en do                         08.30 – 14.30 uur        

woensdag                             08.30 – 12.30 uur  

vrijdag                                   08.30  – 12.00 uur       

                                   

Voor de groepen 4 t/m 8:

ma, di, do en vrij                08.30 – 14.30 uur

woensdag                            08.30 – 12.30 uur                              

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl