Regels en uitgangspunten

Ieder kind met plezier naar school! Daarom gaan we respectvol met elkaar om.

Op de Sint Adalbertusschool werken we met de 3 kapstokregels:

  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn;
  • De school is binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet;
  • Goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

Daarnaast stelt elke groep in het begin van het schooljaar een gedragscode met elkaar op. Hierin wordt het gewenste gedrag beschreven. Door hier met de kinderen over in gesprek te gaan en hen actief mee te laten denken, zien wij dat de kinderen zich voor de uitvoering verantwoordelijk voelen.

Een duidelijk herkenbare doorgaande lijn door de school met betrekking tot regels, structuur en afspraken vinden wij erg belangrijk. Kinderen ervaren hierdoor rust en veiligheid.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl