Het team

De directeur van de Sint Adalbertusschool is Nicolette de Gooijer, n.degooijer@stichtingsintbavo.nl

Intern begeleider van de Sint Adalbertusschool is Mira Prins, m.prins@stichtingsintbavo.nl

Het team van de Sint Adalbertusschool kent vele specialisaties. Zo heeft de school een leescoördinator, taalspecialisten, een cultuurcoördinator, een meerbegaafdheid coördinator, een gedragsspecialist en hebben verschillende leerkrachten de opleiding tot intern begeleider afgerond. De school heeft ook een coördinator onderbouw en een coördinator bovenbouw. Samen met de directeur en de intern begeleider vormen deze bouwcoördinatoren het managementteam.

Het team van de Sint Adalbertusschool 2017-2018

Samenstelling van het team

Directie    
Directeur Nicolette de Gooijer    
     

Groepen 1 t/m 8

Groep 1-2 A

 

juf Evelien en juf Maaike

Groep 1-2 B

 

juf Michelle en juf Cindy 

Groep 1-2 C

 

juf Els en juf Mira

Groep 3 

 

juf Heleen

Groep 4 

 

juf Karin en juf Maaike

Groep 5 

 

juf Dory

Groep 6/7

 

juf Melissa

Groep 7/8

 

juf Anja en juf Dianne

Bouwcoördinatoren    

Kleuters   juf Els 
Midden- & Bovenbouw   juf Melissa

Interne begeleiding
juf Mira

Vakleerkracht Gym
meester Damian

Ondersteunend personeel
administratie Ria Slinger 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl