OC leden

Welkom op de informatiepagina van de Oudercommissie van de Sint Adalbertusschool!

De Oudercommissie (OC) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die in overleg met de schoolleiding en het team hun medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De OC bevordert de samenwerking tussen school en de ouders/verzorgers.

In schooljaar 2017-2018 bestaat de Oudercommissie uit acht ouders:

Kirsten Bootsma-Uiterwaal (secretaris)
Roos Heller-Bottelier
Debbie Mikkers
Wendy Stikvoort-Pouw
Ilja Vogelvanger-Brand (voorzitter)
Esther de Vries (penningmeester)
Marloes Wesseling
Sabine Westerveld

Leden van de Oudercommissie worden aangesteld voor een periode van drie jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid deze termijn eenmalig te verlengen met nog maximaal drie jaar.

De statuten van de Katholieke Oudervereniging St. Adalbertus zijn schriftelijk op te vragen op onderstaand emailadres. Heeft u een vraag, mail deze dan gerust naar oc.adalbertus@gmail.com.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl