OC leden

Welkom op de informatiepagina van de Oudercommissie van de Sint Adalbertusschool!

De Oudercommissie (OC) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die in overleg met de schoolleiding en het team hun medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De OC bevordert de samenwerking tussen school en de ouders/verzorgers.

In schooljaar 2019-2020 bestaat de Oudercommissie uit de volgende personen:

Wendy Stikvoort-Pouw (voorzitter)
Esther de Vries (penningmeester)
Kirsten Bootsma-Uiterwaal (secretaris)
Marloes Wesseling
Sabine Westerveld
Saskia Groot
Marleen Hogeland

Leden van de Oudercommissie worden aangesteld voor een periode van drie jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid deze termijn eenmalig te verlengen met nog maximaal drie jaar.

De statuten van de Katholieke Oudervereniging St. Adalbertus zijn schriftelijk op te vragen op onderstaand emailadres. Heeft u een vraag, mail deze dan gerust naar oc.adalbertus@gmail.com.

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl