Hoe te starten op de basisschool?

Voorafgaand aan de start bij ons op school heeft u een intakegesprek en mag uw kind 2 dagdelen komen meedraaien. Wij willen u vragen om ongeveer 3 weken voordat uw kind start een afspraak te maken voor een intakegesprek. De leerkrachten zijn op maandag, dinsdag en donderdag te bereiken na 14:30 uur en op woensdag en vrijdag na 12:30 uur.

Het telefoonnummer van de school is: 023-5372423

Indien u kind in de ochtend bij ons komt, wilt u dan zo vriendelijke zijn om uw kind schoongemaakte groente of fruit in een zakje of bakje en iets te drinken meegeven?

We vragen u het intakeformulier en het formulier met medische gegevens mee te nemen naar het intakegesprek. 

Wij wensen u en uw kind een hele fijne schooltijd op de Sint Adalbertusschool!

Met vriendelijke groet,

Namens het team van de Sint Adalbertusschool,

Evert Jonker

Directeur

De dagelijkse gang van zaken 

Om 8.20 uur gaan de deuren open. Dan kunt u uw kind naar de klas brengen. De jas wordt opgehangen, fruit en drinken worden in de daarvoor bestemde bak buiten het lokaal gelegd en de tas op de gang opgeruimd. Wilt u de tas, het fruit en het drinken voorzien van de naam van uw kind? Na binnenkomst zoekt uw kind zijn/haar stoeltje in de kring op. De naam staat daarop (herkenbaar aan sticker met plaatje). Daar neemt u afscheid. Wij raden u aan om het afscheid kort en vrolijk te houden

Halverwege de ochtend eten en drinken we samen. U kunt zelf een beker of pakje meegeven. Frisdranken zoals cola en fanta zijn niet toegestaan. Tijdens het drinken, eten de kinderen fruit of groente! Fruitkoeken vallen niet onder “gruiten” wel heerlijke worteltjes, tomaatjes, stuk komkommer of schoongemaakt fruit. Geeft u vooral niet te veel mee, het is maar een tussendoortje.

De schooltijden zijn als volgt; 

Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30-14.45 uur (alle groepen)

Woensdag: 8.30-12.30 uur (alle groepen)

Vrijdag: 8.30-12.00 uur: groep 1 t/m 3, 8.30-14.45 uur: groep 4 t/m 8

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren van de school open en kunnen de kinderen naar binnen gaan. Tijdens de lunchpauze eten de kinderen in de groep samen met de groepsleerkracht. Daarnaast hebben alle kinderen een half uur pauze. In deze pauze spelen ze samen buiten onder leiding van de onderwijsassistent, ondersteund door vrijwilligers. Daarnaast is Jorri van der Aar (van Beat the Box) tijdens deze pauzes buiten aanwezig voor het begeleiden van sport- en spelactiviteiten voor groep 3 t/m 8. Bij erg slecht weer wordt binnen in de klas gespeeld. De BSO zal vanaf het nieuwe schooljaar direct aansluiten aan onze schooltijden.

Gym 

De gym- of bewegingslessen worden gegeven door de groepsleerkracht. De lessen zullen plaatsvinden in de speelzaal op school. Uw kind heeft hiervoor gymschoenen nodig, het liefst met een rubberen zool i.v.m. gladheid. Wij stellen het zeer op prijs als de gympjes van klittenband of elastiek zijn voorzien. Wilt u op de gymschoenen de naam van uw kind zetten? Het is fijn als uw kind op de gymdagen makkelijke kleren aan heeft en ook een hemd en sokken. Gymtijden zijn nog niet vast gesteld.

Elke week 

Op vrijdag (1x per week, soms niet als er geen mededelingen zijn) ontvangt u het Adalbertusjournaal per mail. Het journaal staat ook op onze website gepubliceerd. Hierin vindt u belangrijke informatie en de actuele planning. 

Wat er verder in het jaar nog meer gebeurt 

Een aantal keren per jaar is er kijkochtend. Op het prikbord bij de kleuteringang hangt een intekenlijst. Per keer kunnen drie à vier ouders een ochtend meelopen in de klas. U kunt één keer inschrijven. Het is de bedoeling dat u alleen komt. U kunt dus geen kleine kinderen meenemen. 

Een aantal keren per jaar is het speelgoedochtend. De kinderen mogen dan speelgoed van thuis meenemen waar ze samen met een ander kind mee kunnen spelen. Als ze niet willen dat een ander ermee speelt, dan is het wellicht slim om dat speelgoed thuis laten. Als de kinderen jarig zijn, mogen ze hun cadeautje aan de klas laten zien. Op de andere dagen is het niet de bedoeling dat ze speelgoed van thuis meenemen, behalve als hierom gevraagd wordt i.v.m. het thema waarmee we bezig zijn.

Verder kunt u  de leerkracht natuurlijk altijd te spreken krijgen, wel het liefst na schooltijd. Hebt u vragen, op- of aanmerkingen, dan horen wij die graag van u.

© 2013-2022 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl