Onze school

Onze missie

Speel, leer en verwonder!

De visie

De Sint Adalbertusschool streeft ernaar dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. De school heeft de kernwaardes: Verwondering & nieuwsgierigheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. De school zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten met en van elkaar leren. Een relatie met ouders, kind en school is daarbij onmisbaar. Wij geven de kinderen een belangrijke basis van normen, waarden, kennis en vaardigheden mee en leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en de wereld om hen heen. De school gelooft in het eigen kunnen van het kind en zorgt ervoor het kind vol vertrouwen de basisschool verlaat om de wereld in te gaan.

Onze kernwaardes

Verwondering en nieuwsgierigheid

Stilstaan bij iets wat altijd gewoon leek ervaar je nu als klein wonder. Hierdoor wordt de nieuwsgierigheid gewekt, wat leidt tot verkenning, onderzoek en leren.

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in jezelf en de ander en het bevorderen van onderling vertrouwen binnen de groep. Vertrouwen is een van de kernwoorden van de Kanjertraining, waarmee wij sinds schooljaar 2017-2018 werken. Binnen onze school vertrouwen we elkaar. We leren kinderen om op zichzelf en de ander te vertrouwen: “Ik kan het.” “Samen staan we sterk” (kind, leerkracht en ouder) We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen binnen de school.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je verantwoordelijk voelen voor de ander en voor je omgeving. Verantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces. Binnen de Kanjertraining is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag een belangrijk uitgangspunt. Bij verantwoordelijkheid denken we aan de volgende zaken: zelfstandigheid, schoolregels, je eigen leerproces (o.a. de weektaak), zorgen voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving

Onderwijsaanbod

Ons team kent vele specialisaties, zoals lees- en taalonderwijs, cultuureducatie, meerbegaafdheid, gedrag en ICT. Ook geven wij Engelse lessen aan alle kinderen vanaf groep 1, organiseren we schoolbrede projecten en werken we met ateliers. Dit zijn verschillende workshops (koken, drama, dans, breien en vele andere creatieve activiteiten) waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven.

Sinds 2009 hebben wij een fris, nieuw en ruim gebouw waarin de kinderen optimaal tot ontwikkeling komen. Binnen de school is een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar, zowel op pedagogisch, didactisch als organisatorisch gebied. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid onder de kinderen. In elke klas worden in het begin van het jaar afspraken met elkaar gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde gedragscode. Daarnaast werken we met de methode 'Kinderen en hun sociale talenten', waarbij sociale kennis, vaardigheden en houding centraal staan. In groep 7 en 8 doen we mee aan met het project mediamasters. Hierbij worden de kinderen gewezen op de voor- en nadelen van (sociale) media.

Naast vakken als rekenen en taal verzorgen wij ook interactieve geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en technieklessen. Mede vanwege de digiborden en de computerruimtes is het mogelijk om kinderen zelfontdekkend te laten werken. Leren door zelf te doen!

Schooltijden

Sinds het schooljaar 2020-2021 hebben we een continurooster. Tijdens de pauze gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 o.l.v. Jorri van der Aar en onderwijsassistenten en vrijwilligers een half uur naar buiten. De kleuters spelen ook een half uur buiten met toezicht van onderwijsassistenten en vrijwilligers. De kinderen eten een broodje in de klas met hun eigen leerkracht.

Voor de groepen 1 t/m 3:

ma, di en do                         08.30 – 14.30 uur        

woensdag                             08.30 – 12.30 uur  

vrijdag                                   08.30  – 12.00 uur       

Voor de groepen 4 t/m 8:

ma, di, do en vrij                08.30 – 14.30 uur

woensdag                            08.30 – 12.30 uur 

© 2013-2022 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl