MR leden

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De samenstelling van de medezeggenschapsraad hangt af van het schooltype. De raad bestaat bij de Sint Adalbertusschool uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De verdeling tussen personeel en ouders/leerlingen in de medezeggenschapsraad is altijd fifty-fifty. Vanuit de MR is 1 lid uit de oudergeleding en 1 lid uit de personeelsgeleding ook representant binnen de GMR – de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Binnen de GMR treffen alle scholen die resorteren onder de Stichting St. Bavo elkaar periodiek.

De oudergeleding van de MR bestaat uit de volgende ouders;

  • Marije Breukelman (voorzitter)
  • Fokke Uiterwaal
  • Kim van Esveld   

 De leerkrachtgeleding van de MR bestaat uit de volgende leerkrachten

  • Dennis Neeleman
  • Nini de Jong

 

© 2013-2022 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl